môi trường, bảo vệ môi trường

Tài liệu

Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường
Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường
Thủ tục đăng kí sổ chủ chất thải nguy hại
Đăng ký chủ nguồn thải CTNH 1. Chủ nguồn thải CTNH lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (A và B) kèm theo Thông tư này và nộp trực tiếp hoặc chuyển...
Yêu cầu kỹ thuật đối với quản lý chất thải nguy hai
1. Bao bì chuyên dụng chất thải nguy hại 1.1. Bao bì chuyên dụng để đóng gói CTNH phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau: 1.1.1. Toàn bộ vỏ bao bì chuyên dụng có khả năng chống được sự ăn mòn,...
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0977 998 688 ( Mr Phú ) 0933 323 878- Diệu
  • Mr. Phong  Ms Diệu
    0933 323 878